Trycksaksportal för Region Kronoberg

Inloggning med bas/delnummer- både som användarnamn och lösenord. Vid frågor kontakta Löwex. Telefon måndag-fredag 8-17: 0470- 70 96 80, eller mejla trycksaker@lowex.se